logo

Participants

Szymon Drabiński

Urodził się w 2001 r. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Zduńskiej Woli, w klasie fortepianu p. Marcina Szczerby. Obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie fortepianu prof. Karola Radziwonowicza. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz trzykrotnie stypendium Fundacji