logo

Masters

Yuri Laniuk

Kompozytor, wiolonczelista, profesor wiolonczeli i kompozycji w Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki. Yuri Laniuk jest zdobywcą nagród L. Revutskiego w dziedzinie kompozycji (1990), B. Liatoshynskiego (2001), jest laureatem Państwowej Nagrody im. Szewczenki (2005), a także pierwszej nagrody na Konkursie wiolonczelowym im. Łysenki w Kijowie (1979). YuriLaniuk urodził się we Lwowie w 1957 r. W latach 1975-1980 studiował wiolonczelę u YevbenaShpitzera i kompozycję u Desideri Zadora w Lwowskim Konserwatorium. W 1972 r. brał lekcje u Mścisława Roztropowicza we Lwowie. W 1975 r. studiował kompozycję u Andrzeja Nikodemowicza. YuriLaniuk odbył studia podyplomowe u Vadima Chervova w Kijowie w latach 1980-1982. Od 1982 roku jest profesorem w Państwowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki we Lwowie. Jego kompozycje były wykonywane na koncertach i festiwalach m.in. w Austrii, Belgii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Rosji i USA. Jego muzykę wykonywały: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy, Cleveland Chamber Symphony Orchestra, Edmonton Symphony Orchestra, Orkiestra Symfoniczna Radia Niemieckiego (MDR), Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, SinfoniaVarsovia, Narodowa orkiestra symfoniczna polskiego radia (NOSPR)), Canadian Sinfonietta, orkiestra Aukso, Kwartet Sląski, Kwartet DAFO, Ensemble Recherche pod batutami E. Londona, G. Nowaka, V. Sirenko, R. Kofmana, G. Kulesha, P. Guelke, V. Baley’a, R. Rewakowicza. Jego utwory wykonywali również znakomici soliści m.in. Ivan Monighetti, Andrzej Bauer i Olga Pasiecznik. W 1999 r. wytwórnia CD-ACCORD wydała jego autorska płytę CD. Jego utwory publikuje szwajcarskie wydawnictwo SORDINO. YuriLaniuk był członkiem jury wielu konkursów wykonawczych i kompozytorskich w tym Konkursu Wiolonczelowego im. Lysenki w Kijowie (2002, 2007 jako przewodniczący) i Konkursu kompozytorow “LutoslawskiAward” (2005, Warszawa), VIII Miedzynarodowego konkursu wiolonczelowego im. Witolda Lutoslawskiego w Warszawie (2011), Miedzynarodowego konkursu wiolonczelowego im. Justusa Dotzauera (Dresden, 2013). W 2014 otrzymalodznake honorowa “Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministerstwa Kultury i Dziedzienstwa Narodowego.