logo

Polsko-Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego

Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego to inicjatywa ludzi zaangażowanych w budowanie dobrych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Członkami Fundacji są przedstawiciele różnych środowisk związanych z szeroko pojętą kulturą z obu stron granicy. Działania Fundacji wywierają wpływ na opinię publiczną poza granicami kraju, przyczyniają się do wypromowania wybitnych polskich artystów, jak i do wykreowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski na platformie międzynarodowej, jako kraju podejmującego inicjatywy w obszarze kultury i praw człowieka, przyczyniają się do promocji wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii, na forum międzynarodowym w środowiskach opiniotwórczych, m.in.: akademickich, eksperckich i dziennikarskich. Organizowany przez Fundację Międzynarodowy Festiwal "Odkrywamy Paderewskiego" we Lwowie jest stałym, najważniejszym i największym wydarzeniem muzycznym pomiędzy Polską a Ukrainą.