logo

Projekt Erasmus

Projekt „Muzyka łączy serca”- Europejska Akademia Młodych Wirtuozów jest możliwy do zrealizowania dzięki dotacji z Programu Erasmus Plus
(Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży).

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Partnerstwo strategiczne to międzynarodowa współpraca organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją poza formalną. Jej celem jest realny, długofalowy wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą – tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie. Projekty partnerstwa to także szansa na rozwój organizacji lub instytucji poprzez wymianę doświadczeń, stosowanych rozwiązań, poznawanie nowych metod pracy, tworzenie programów czy narzędzi do pracy z młodzieżą.

Więcej: http://erasmusplus.org.pl/